• WZK

  Omni Vereniging

 • WZK

  Zwemmen

 • WZK

  Diplomazwemmen

 • WZK

  Wedstrijdzwemmen

 • WZK

  Onderwatersport

 • WZK

  Waterpolo

 • WZK

  Dance & Aerobics

 • WZK

  Loopgroep

Op de hoogte blijven van het evenement? Poster bbq
Volg de ontwikkelingen > Event: WZK BBQ 2019

 

 

Beste leden van W.Z.K. Wassenaar,  
(English below)      

                                         

Het seizoen zit er bijna op. Na het succes van het lustrumjaar willen we dit jaar het seizoen gezamenlijk afsluiten.
Daarom sturen we je hierbij een uitnodiging voor de BBQ van W.Z.K. Wassenaar op zaterdag 15 juni 2019.  

Vanaf 17:30 zullen wij zorgen dat er een heerlijke maaltijd staat te wachten. Hier nodigen we niet alleen alle WZK leden, maar ook alle ouders, broertjes, zusjes en vriendjes voor uit. Tijdens de barbecue zullen ook de jaarlijkse bekeruitreikingen van de verschillende verenigingen plaats vinden.  

 

Wat:                      Barbecue W.Z.K. Wassenaar

Wanneer:             15 juni 2019

Hoe laat:               Vanaf 17:30 uur 

Waar:                    Parkeerplaats Sterrenbad

Prijs:                     Kinderen €7,50,-     

                             16+  €12,50,-

 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier (online) in te vullen.  Klik hier om je aan te melden voor de BBQ!
* Vergeet niet eventuele allergieën of dieetwensen (vegetarisch) te vermelden! 

Betaling dient voorafgaand aan de barbecue voldaan te worden.
Maak per deelnemer (16+ €12,50 en per kind €7,50) over op rekeningnummer:
NL63 INGB 0004 2639 76
Ten name van: WZK Activiteiten Commissie
Onder vermelding van: "Achternaam deelnemer(s) en BBQ 2019" 


Indien de betaling niet voor aanvang van de BBQ is gedaan, kan dit ter plekke op de bbq contant worden voldaan. De kosten zijn dan: 
16+ €15,00
Kind €10,00

Drankjes (op de dag zelf) kunnen uiteraard gekocht worden, dus vergeet niet om contant geld mee te nemen. 

 

Let op! In verband met inkopen kunnen we alleen eten garanderen voor de mensen die zich vooraf opgegeven hebben!  
Vergeet dus niet om je aan te melden voor uiterlijk 10 juni!

 

Sportieve groet,

De Activiteiten Commissie WZK Zwemmen

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(English)   

Want to stay informed about the event?
Follow the developments > Event: WZK BBQ 2019

 

Dear members of W.Z.K. Wassenaar,

 

The season is almost over. After the success of the anniversary year we want to finish this year together.
That is why we want to invite you for the BBQ of W.Z.K. Wassenaar on Saturday, June 15, 2019. 

Starting at 17:30 we will ensure that a good meal is ready for everyone. We not only invite the members of WZK Wassenaar but also their parents, brothers, sisters and friends. The annual cup ceremonies of the various associations will also take place during the barbecue.

 

When:                  June 15, 2019

Time:                    Starting at 17:30 

Where:                 Parking Sterrenbad

Costs:                   Children  €7,50,-   

                             16+  €12,50,-

 

You can register by filling in the registration form (online). Click here to sign up for the BBQ!
* Don't forget to mention any allergies or dietary requirements (vegetarian)!

 

Payment must be made prior to the barbecue.
Transfer per participant (16+ €12.50 and €7.50 per child) to account number:
NL63 INGB 0004 2639 76
In the name of: WZK Activities Committee
Specifying: "Last name of participant (s) and BBQ 2019"

 

If the payment is not made before the start of the BBQ, this can be paid in cash on the spot. The costs are then:
16+ €15.00
Child €10.00

Drinks (on the day itself) can of course be bought, so do not forget to bring cash.

 

Pay attention! Because of supplies we can only guarantee enough food for those who sign up in advance.
Please sign up before 10thof June so we can estimate how much we need to purchase.

 

Sportive greets,

The Activities Committee

 

 

 

Clubhuis

De naam van de clubruimte is: 'De Bovenkamer' (bedacht door Vincent Kerkhoven. Voor beschikbaarheid van de clubruimte kijk hier in de agenda; deze verschijnt dan in een nieuw venster.

Club van 100

W.Z.K.’s Club van 100 is een vereniging die W.Z.K. financieel ondersteunt. Door middel van een contributie van € 50,- per jaar, -(vroeger ƒ 100,--, vandaar de naam)-, ondersteunen wij de Omni sportvereniging W.Z.K.

Dompeling Bokaal

De “DOMPELING BOKAAL” is een onderscheiding (beker) die jaarlijks uitgereikt wordt aan een persoon of een groep van personen die zich voor WZK op een uitzonderlijke manier heeft (hebben) ingezet...lees meer